Gelex cấp tối đa 1.800 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex để tăng vốn cho các doanh nghiệp làm 5 dự án nhà máy điện gió ở Quảng Trị.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) vừa thông qua hình thức cấp vốn cho công ty thành viên, trong phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành gần 300 triệu cổ phiếu.

Trong đó, Gelex dự kiến cho Công ty Hạ tầng Gelex vay tối đa 1.800 tỷ đồng để thực hiện các dự án nhà máy điện gió. Công ty Hạ tầng Gelex sẽ dùng vốn vay này để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng – chủ đầu tư Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2&3 và Công ty Năng lượng Gelex Quảng Trị – chủ đầu tư các dự án Nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3.

Ngoài ra, Gelex cũng cho Công ty Thiết bị điện Gelex vay tối đa 800 tỷ đồng để tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Cuối năm 2020, các cổ đông Gelex đã thông qua phương án phát hành gần 293 triệu cổ phiếu. Mức giá chào bán cổ phiếu là 12.000 đồng, thấp hơn gần 23% so với giá trị sổ sách cuối quý III và thấp hơn gần 50% so với thị giá cổ phiếu GEX hiện tại. Tổng quy mô đợt phát hành hơn 3.500 tỷ đồng.

Đầu tháng 2, Hội đồng quản trị Gelex đã thống nhất phương án triển khai việc phát hành cổ phiếu. Trong trường hợp việc huy động vốn không đạt như dự kiến, công ty sẽ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để bù đắp.

Minh Sơn

Theo vnexpress.net