Đăng ký tham quan / hội thảo

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Triển lãm Vietnam ETE & Enertec Expo 2021

  Vui lòng hoàn tất thông tin bên dưới để Đăng ký tham quan/Hội thảo, Ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất (* mục cần điền bắt buộc)

  I. Thông tin cơ bản

  Đăng ký*
  Cá nhânTheo đoàn (Từ 4 người trở lên)
  Họ tên *
  Chức vụ
  Công ty *
  Địa chỉ Công ty *
  Di động*
  Email *
  Website
  Đăng ký cho đoàn
  người

  Quý khách vui lòng đính kèm danh sách ở đây
  hoặc điền thông tin vào bảng sau:

  STT Họ tên Chức vụ Di động Email
  Thông tin người thứ 1
  Thông tin người thứ 2
  Thông tin người thứ 3
  Thông tin người thứ 4

  II. Tôi muốn đăng ký* (Có thể chọn nhiều lựa chọn)

  Tham quanHội thảo

  Chương trình triển lãm

  30/09 ĐẾN 02/10, 2021 09H30 ĐẾN 17H30 (HÀNG NGÀY)

  Chương trình hội thảo

  14H00 ĐẾN 17H00 TẠI PHÒNG HỘI THẢO SECC