Khai mạc triển lãm còn

Triển lãm lớn nhất về Thiết bị Điện & Năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Icon
0 +
m2 diện tích
trưng bày
Icon
0 +
Gian hàng
Icon
0 +
Nhà trưng bày
Icon
0
Quốc gia và vùng lãnh thổ
Icon
0 +
Khách tham quan
Icon
0 +
Khách tham quan thương mại
Đăng ký

Đăng ký tham dự
Nhanh chóng

Đăng ký gian hàng

Đăng ký trưng bày Sản phẩm, Dịch vụ
và Triển lãm Trực tuyến

Đăng ký tham quan

Đăng ký tham quan trực tuyến và
trực tiếp tại Gian hàng

Kết nối giao thương

Kết nối giữa các Nhà trưng bày, giữa
Nhà trưng bày với Khách tham quan
Tin tức

Tin tức
Mới nhất

Cơ quan bảo trợ và tổ chức

Đơn vị ủng hộ:

Bộ Công Thương
Ủy ban Nhân dân TP.HCM

Đơn vị chủ trì:

Sở Công Thương TP. HCM

Đơn vị tổ chức:

Công ty Quảng cáo & Hội chợ Triển lãm C.I.S Việt Nam
Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

Phối hợp tổ chức trong nước & Tài trợ chính:

Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh - EVN HCMC

Phối hợp tổ chức nước ngoài:

Công ty Triển lãm Thương mại Quốc tế Phúc Kiến (Trung Quốc)

Đơn vị ủng hộ quốc tế

Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc

Phòng Thương Mại Trung Quốc về Xuất Nhập Khẩu Máy Móc và Sản phẩm Điện tử

 

Bảo trợ thông tin:
Bảo trợ thông tin:

Đơn vị tham dự
Hàng đầu