Công ty CP Electrotechnical Factories «Energomera» thành lập năm 1994 và tới ngày nay thực hiện đầy đủ chu trình sản xuất nhiều loại sản phẩm:
– Thiết bị và hệ thống đo đếm điện năng;
– Thiết bị đo lường;
– Thiết bị trong lĩnh vực năng lượng;
– Lắp đặt viễn thông và thiết bị điều khiển;
– Thiết bị bảo vệ điện hóa.

Cấu trúc của công ty bao gồm bốn nhà máy, một viện nghiên cứu Corporate Institute of Electrical Instrumentation và các công ty kỹ thuật riêng. Cơ sở sản xuất với trang thiết bị hiện đại. Sản xuất 50 triệu công tơ điện với 7 thế hệ thiết bị đo đếm.

Địa chỉ : Office 226, 415 Lenina Street, Stavropol, Stavropol Krai, 355035
Điện thoại: (8652) 33-08-27
Website : https://www.energomera.com
Email : concern@energomera.ru