ĐĂNG KÝ

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Triển lãm Vietnam ETE & Enertec Expo 2023

  Vui lòng hoàn tất thông tin bên dưới để Đăng ký Hội thảo/Tham quan, Ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất (* mục cần điền bắt buộc)

  I. Thông tin cơ bản

  Đăng ký*
  Cá nhânTheo đoàn (Từ 4 người trở lên)
  Họ tên *
  Chức vụ
  Công ty *
  Địa chỉ Công ty *
  Di động*
  Email *
  Website
  Đăng ký cho đoàn
  người

  Quý khách vui lòng đính kèm danh sách ở đây
  hoặc điền thông tin vào bảng sau:

  STT Họ tên Chức vụ Di động Email
  Thông tin người thứ 1
  Thông tin người thứ 2
  Thông tin người thứ 3
  Thông tin người thứ 4

  II. Tôi muốn đăng ký* (Có thể chọn nhiều lựa chọn)

  Hội thảoTham quan