ĐĂNG KÝ

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Triển lãm Vietnam ETE & Enertec Expo 2023

  Vui lòng hoàn tất thông tin bên dưới để Đăng ký Hội thảo/Tham quan, Ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất (* mục cần điền bắt buộc)

  I. Thông tin cơ bản

  Đăng ký*

  Cá nhânTheo đoàn (Từ 4 người trở lên)

  Họ tên *

  Chức vụ

  Công ty *

  Địa chỉ Công ty *

  Di động*

  Email *

  Website

  Đăng ký cho đoàn

  người

  Quý khách vui lòng đính kèm danh sách ở đây
  hoặc điền thông tin vào bảng sau:

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Di động

  Email

  Thông tin người thứ 1

  Thông tin người thứ 2

  Thông tin người thứ 3

  Thông tin người thứ 4

  II. Tôi muốn đăng ký* (Có thể chọn nhiều lựa chọn)

  Hội thảoTham quan