Cenming là một công ty chuyên nghiệp về các sản phẩm năng lượng mặt trời, tích hợp phát triển và sản xuất với nhau. Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm bảng điều khiển năng lượng mặt trời và các sản phẩm liên quan đến năng lượng mặt trời. Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2013, Tọa lạc tại Gia Hưng, Chiết Giang.