Hongfa là công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp rơle toàn cầu, được thành lập vào năm 1984. Hongfa cung cấp nhiều sản phẩm như rơle, thiết bị điện áp thấp, bảng điện áp cao và thấp, đầu nối, tụ điện, bộ phận chính xác và thiết bị tự động hóa.

Với hơn 30 công ty con, công ty đã thành lập ba cơ sở R&D và sản xuất tại Hạ Môn, Chương Châu, miền Đông và miền Tây Trung Quốc, tận dụng lợi thế của toàn bộ chuỗi công nghiệp rơ le và các sản phẩm liên quan.

HONGFA tin rằng các sản phẩm chất lượng được làm từ các bộ phận chất lượng và các bộ phận chất lượng phụ thuộc vào khuôn và khuôn dập chất lượng. Để đảm bảo kiểm soát chất lượng của dây chuyền công nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất, Hongfa đã thiết lập khả năng cạnh tranh cốt lõi của mình từ các bộ phận ở phía trước và thiết bị lắp ráp ở phía sau. Chuỗi công nghiệp tự cung tự cấp đảm bảo tính đồng bộ và ổn định cao của sản phẩm.