CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ thành lập ngày 07 tháng 03 năm 1996, trụ sở chính số: 3/4 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên kinh doanh sản phẩm bộ lưu điện của các thương hiệu uy tín trên thế giới, nổi bật là BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN (UPS) – THƯƠNG HIỆU SANTAK và Ắc Quy ECOTEK CANADA, chịu trách nhiệm phụ trách toàn bộ Hệ Thống Phân phối và mạng lưới bảo hành gồm 64 ASP rộng khắp cả nước, dưới sự ủy quyền chính thức của CÔNG TY ECOTEK CANADA PROMOTION TRADE CORPORATION, trụ sở chính số 1188 WEST GEORGIA STREET, UNIT 1440, VANCOUVER, CANADA, V6E 4A2, là thành viên được ủy quyền hợp pháp chịu trách nhiệm xuất khẩu sản phẩm BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN (UPS) – THƯƠNG HIỆU SANTAK cho thị trường Việt Nam.