Với 12 năm phát triển, Công nghệ điện tử tốt nhất Quảng Châu đã trở thành một trong những nhà sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời hàng đầu tại Trung Quốc. Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm đèn đường năng lượng mặt trời tất cả trong một, đèn đường năng lượng mặt trời chia đôi.

Kể từ năm 2018, chúng tôi đã bắt đầu vận hành kho hàng ở nước ngoài. Lĩnh vực năng lượng tái tạo không ngừng phát triển và chúng tôi đang theo kịp, kết nối với các đối tác chiến lược sẽ cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp tốt nhất cho khách hàng của mình.